moja-pensja.pl
Negocjujesz podwyżkę?
Sprawdź od czego zależy Twoje wynagorodzenie!
Twoja pensja
kalkulatory płac
stanowiska
miasta i regiony
oferta dla firm

Moje konto

Szukaj stanowiska

wpisz nazwę stanowiska
  • partner
  • partner

Promocja 45% zniżki

Pełny raport o zarobkach na stanowisku architekt krajobrazu za jedyne 6 PLN

Sprawdź ile zarabia

Abonament

Pełne raporty płacowe dla ponad 1200 stanowisk!
40 raportów branżowych!

Kalkulator brutto/netto

podaj kwotę brutto

English version

Average Landscape Architect job salary

Ile zarabia architekt krajobrazu?

Loading
stanowisko z grupy: budownictwo
poziom stanowiska: specjalista
wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe
znajomość języka obcego: niewymagana

Zarobki brutto/netto na stanowisku architekt krajobrazu

W Polsce architekt krajobrazu zarabia 2700 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 1947.15 PLN.

zarobki netto  
  1947.15 PLN
zarobki brutto  
  2700.00 PLN
wynagrodzenie brutto 2700.00
składka ub. emerytalnego 263.52
składka ub. rentowego 40.5
składka ub. chorobowego 66.15
składka ubezpieczenia zdrowotnego 209.68
zaliczka na podatek dochodowy 173.00
suma potrąceń 752.85
wynagrodzenie netto: 1947.15
Pracujesz jako architekt krajobrazu? Powiedź ile zarabiasz! Podaj pensję brutto

Zobacz nasz najnowszy raport branżowy

Dowiedz się ile zarabia dyrektor, kierownik, specjalista oraz pracownik szeregowy zatrudniony w Twojej branży. Zobacz raport o wynagrodzeniach w branży budownictwo

Ile zarabiają architekci krajobrazu ?

Rynkowe zarobki na stanowisku architekt krajobrazu zawierąją się w przedziale od 2000 PLN do 4700 PLN. Oznacza to, że co drugi architekt krajobrazu w Polsce otrzymuje pensję pomiędzy 2000 PLN a 4700 PLN. 10 procent przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 1400 PLN. Natomiast najwyższe płace na jakie mogą liczyć architekci krajobrazu to zarobki rzędu 5700 PLN. Powyżej tej kwoty zarabia 10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Dowiedź się więcej o wynagrodzeniach z pełnego raportu.
 
1400
2000
2700
4700
5700
rozkład zarobków

Wynagrodzenie na stanowisku architekt krajobrazu stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.
Nie zgadzasz się z danymi zaprezentowanymi w naszym serwisie?
Powiedz nam ile tak naprawdę się zarabia na stanowisku architekt krajobrazu?

Wyraź swoją opinię na temat zarobków na prezentowanym stanowisku

Ogólna charakterystyka stanowiska pracy architekt krajobrazu

Architekt krajobrazu opracowuje programy oraz projekty budowy i modernizacji obiektów architektury krajobrazu i terenów zieleni miejskiej, a także projekty ochrony i kształtowania krajobrazu terenów niezurbanizowanych w celu zachowania i rozwijania różnorodności, osobliwości i piękna krajobrazu, pełni kontrolę nad realizacją projektowanych obiektów w ramach nadzoru autorskiego, prowadzi studia i badania nad praktycznym wykorzystaniem w dziedzinie architektury krajobrazu wyników prac z innych dziedzin: ekologii, geologii i geomorfologii, klimatologii, hydrologii, fitosocjologii, geografii fizycznej kompleksowej, ochrony środowiska przyrodniczego, ogrodnictwa, leśnictwa, gospodarki wodnej, historii sztuki, architektury etc.

Zadania i obowiązki na stanowisku pracy architekt krajobrazu

- ochrona zasobów naturalnych, utrzymywanie i przywracanie im użyteczności,
- wskazywanie sposobów unikania i minimalizowania szkód powstających w krajobrazie, spowodowanych ingerencją człowieka,
- opracowywanie koncepcji ochrony form rzeźby terenu, gleb, wód, klimatu, biotopów i biocenoz, w ramach studiów do planów przestrzennych zagospodarowania, na różnych poziomach planowania,
- opracowywanie koncepcji ochrony parków narodowych, rezerwatów, pomników przyrody oraz parków krajobrazowych,
- koordynowanie opracowań dotyczących ocen oddziaływania inwestycji na środowisko oraz dopuszczalnych rozmiarów ingerencji i niezbędnych działań naprawczych,
- opracowywanie studiów dotyczących stanu istniejącego,
- opracowywanie programów i projektów terenów zieleni miejskiej,
- rewaloryzacja krajobrazu miejskiego, w tym projektowanie stref ruchu pieszego, ścieżek rowerowych, punktów widokowych itp.,
- opracowywanie studiów i projektów zagospodarowania terenów rolniczych,
- opracowywanie projektów obiektów architektury krajobrazu: ogrodów przydomowych, ogrodów na dziedzińcach, na dachach, parków i ogrodów przy rezydencjach, parków publicznych, parków uzdrowiskowych, ogrodów osiedlowych, skwerów, bulwarów, terenów sportowych, placów zabaw, ogrodów botanicznych, parków etnograficznych, wystaw ogrodniczych, ogrodów działkowych, cmentarzy,
- kształtowanie przestrzeni wokół budynków administracyjnych, szpitali, szkół, kościołów, centrów handlowych, obiektów przemysłowych,
- kształtowanie krajobrazu w otoczeniu szlaków komunikacyjnych,
- opracowywanie projektów szaty roślinnej chroniącej tereny przed ogniem, zanieczyszczeniem powietrza, wandalizmem, etc.,
- prowadzenie nadzoru autorskiego lub kierowanie budową obiektów architektury krajobrazu,
- opracowywanie studiów historycznych i dokumentacji konserwatorskich dotyczących ochrony i rewaloryzacji zabytków sztuki ogrodowej oraz ochrony krajobrazów historycznych i pielęgnowanie zabytkowych założeń ogrodowych,
- opracowywanie zasad pielęgnowania i eksploatacji istniejących i nowo projektowanych obiektów architektury krajobrazu,
- opracowywanie projektów rekultywacji terenów zdegradowanych oraz prowadzenie prac rekultywacyjnych,
- wykonywanie zadań związanych z podanymi wyżej,
- nadzorowanie innych pracowników.
źródło danych | reklama | polityka prywatnosci | regulamin | kontakt: info@moja-pensja.pl
Powiedz ile zarabiasz!
Odbierz analizę płac »
1200 stanowisk
40 branż
Kup pełny dostęp!