moja-pensja.pl
Negocjujesz podwyżkę?
Sprawdź od czego zależy Twoje wynagorodzenie!
Twoja pensja
kalkulatory płac
stanowiska
miasta i regiony
oferta dla firm

Moje konto

Szukaj stanowiska

wpisz nazwę stanowiska
  • partner
  • partner

Promocja 45% zniżki

Pełny raport o zarobkach na stanowisku funkcjonariusz służby penitencjarnej za jedyne 6 PLN

Sprawdź ile zarabia

Abonament

Pełne raporty płacowe dla ponad 1200 stanowisk!
40 raportów branżowych!

Kalkulator brutto/netto

podaj kwotę brutto

English version

Average Prison Service Officer job salary

Ile zarabia funkcjonariusz służby penitencjarnej?

Loading
stanowisko z grupy: służby mundurowe/ochrony
poziom stanowiska: specjalista
wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe
znajomość języka obcego: niewymagana

Zarobki brutto/netto na stanowisku funkcjonariusz służby penitencjarnej

W Polsce funkcjonariusz służby penitencjarnej zarabia 2100 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 1530 PLN.

zarobki netto  
  1530 PLN
zarobki brutto  
  2100.00 PLN
wynagrodzenie brutto 2100.00
składka ub. emerytalnego 204.96
składka ub. rentowego 31.5
składka ub. chorobowego 51.45
składka ubezpieczenia zdrowotnego 163.09
zaliczka na podatek dochodowy 119.00
suma potrąceń 570
wynagrodzenie netto: 1530
Pracujesz jako funkcjonariusz służby penitencjarnej? Powiedź ile zarabiasz! Podaj pensję brutto

Zobacz nasz najnowszy raport branżowy

Dowiedz się ile zarabia dyrektor, kierownik, specjalista oraz pracownik szeregowy zatrudniony w Twojej branży. Zobacz raport o wynagrodzeniach w branży służby mundurowe/ochrony

Ile zarabiają funkcjonariusz esłużby penitencjarnej ?

Rynkowe zarobki na stanowisku funkcjonariusz służby penitencjarnej zawierąją się w przedziale od 1800 PLN do 2300 PLN. Oznacza to, że co drugi funkcjonariusz służby penitencjarnej w Polsce otrzymuje pensję pomiędzy 1800 PLN a 2300 PLN. 10 procent przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 1700 PLN. Natomiast najwyższe płace na jakie mogą liczyć funkcjonariusz esłużby penitencjarnej to zarobki rzędu 2500 PLN. Powyżej tej kwoty zarabia 10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Dowiedź się więcej o wynagrodzeniach z pełnego raportu.
 
1700
1800
2100
2300
2500
rozkład zarobków

Wynagrodzenie na stanowisku funkcjonariusz służby penitencjarnej stanowi 58% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.
Nie zgadzasz się z danymi zaprezentowanymi w naszym serwisie?
Powiedz nam ile tak naprawdę się zarabia na stanowisku funkcjonariusz służby penitencjarnej?

Wyraź swoją opinię na temat zarobków na prezentowanym stanowisku

Ogólna charakterystyka stanowiska pracy funkcjonariusz służby penitencjarnej

Funkcjonariusz służby penitencjarnej planuje, organizuje i prowadzi zajęcia wychowawcze oraz sprawuje opiekę wychowawczą nad osobami tymczasowo aresztowanymi, przebywającymi w areszcie śledczym, i skazanymi, przebywającymi w zakładzie karnym, współdziała z sądem, rodziną, szkołą, zakładem pracy, innymi instytucjami i organizacjami w celu zapewnienia wychowankom warunków prawidłowego rozwoju społecznego, ochrony, a także pomocy w trudnych sytuacjach.

Zadania i obowiązki na stanowisku pracy funkcjonariusz służby penitencjarnej

- przyjmowanie tymczasowo aresztowanych i skazanych do grupy więziennej: wskazywanie celi, omawianie regulaminu, planu dnia, rozkładu zajęć, zakresu obowiązków, kar i nagród,
- przeprowadzanie wywiadu środowiskowego, dotyczącego sytuacji rodzinnej skazanego, jego wcześniejszej karalności, wykształcenia, przebiegu pracy,
- przeprowadzanie rozmów dotyczących stanu zdrowia skazanego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na uzależnienia (alkoholizm, narkomania, kontakty z grupami podwyższonego ryzyka),
- dokonywanie weryfikacji informacji uzyskanych od skazanego przez nawiązywanie kontaktów z zakładem pracy, szkołą i uzyskiwanie opinii o skazanym,
- nadzorowanie i pomoc w przypadku choroby, wizyt lekarskich i innych czynności związanych z ochroną zdrowia,
- nawiązywanie kontaktu z rodziną tymczasowo aresztowanego lub skazanego, podjęcie działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, zgłaszanie rozpoznanych przypadków do instytucji udzielających wsparcia, np. miejskiego ośrodka pomocy społecznej,
- planowanie działań wychowawczych w stosunku do osób przebywających w areszcie śledczym oraz w zakładzie karnym, organizowanie im i nadzorowanie pracy, nauki, rekreacji, sportu,
- zbieranie informacji dotyczących potrzeb osób skazanych i osadzonych tymczasowo w areszcie,
- udzielanie rady, wsparcia i pomocy w trudnych sytuacjach i problemach wynikających z codziennego życia więziennego - przez prowadzenie rozmów indywidualnych, spotkań grupowych,
- przeprowadzanie rozmów wychowawczych inicjowanych przez skazanych,
- indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych w zależności od potrzeb skazanych: wdrażanie do przestrzegania dyscypliny i porządku, wytwarzanie pozytywnych nawyków we współżyciu społecznym, kształtowanie u osób skazanych pozytywnego stosunku do nauki, pracy, wyrównywanie braków w zachowaniu się,
- kształtowanie środowiska więziennego i zapobieganie aktom samoagresji i demoralizacji,
- przyjmowanie skarg, zażaleń, protestów od osób skazanych, wynikających z codziennego życia w izolacji,
- opiniowanie i wnioskowanie w sprawie nagradzania i karania skazanych,
- wizytowanie miejsc zamieszkania skazanych (cele) oraz miejsc ich pracy,
- prowadzenie dokumentacji na temat osoby skazanej (tzw. akta B),
- sporządzanie notatek na temat skazanego, jego zachowania, pozytywnych i negatywnych działań,
- dokonywanie ceny okresowej osoby skazanej, jej postępów w procesie resocjalizacji, wywiązywania się z obowiązków, zachowania,
- sporządzanie opinii o skazanym lub tymczasowo aresztowanym na wniosek różnych instytucji (sądu, zakładu pracy, szkoły),
- współpraca z psychologiem więziennym, uczestniczenie z grupą podopiecznych w zajęciach terapeutycznych prowadzonych przez psychologa,
- przeprowadzanie rozmów dotyczących udzielania skazanemu pomocy po odbyciu kary (mieszkanie, praca, szkoła),
- sprawowanie opieki nad osobami odbywającymi praktyki w zakładach karnych (studenci, psycholodzy, pedagodzy, młodzi wychowawcy),
- udział w obowiązkowym stacjonarnym przeszkoleniu zawodowym poza macierzystą jednostką organizacyjną na podstawie oddelegowania w zakresie szkoły Służby Więziennej i specjalistycznych kursów zawodowych,
- stawianie się do jednostki na każde wezwanie (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki),
- pełnienie służby poza rozkładem służby za czas który nie udziela się czasu wolnego (np. w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa jednostki, udziału w ćwiczeniach ochronno-obronnych i strzeleckich).
źródło danych | reklama | polityka prywatnosci | regulamin | kontakt: info@moja-pensja.pl
Powiedz ile zarabiasz!
Odbierz analizę płac »
1200 stanowisk
40 branż
Kup pełny dostęp!