moja-pensja.pl
Negocjujesz podwyżkę?
Sprawdź od czego zależy Twoje wynagorodzenie!
Twoja pensja
kalkulatory płac
stanowiska
miasta i regiony
oferta dla firm

Moje konto

Szukaj stanowiska

wpisz nazwę stanowiska
  • partner
  • partner

Promocja 45% zniżki

Pełny raport o zarobkach na stanowisku ekolog za jedyne 6 PLN

Sprawdź ile zarabia

Abonament

Pełne raporty płacowe dla ponad 1200 stanowisk!
40 raportów branżowych!

Kalkulator brutto/netto

podaj kwotę brutto

English version

Average Ecologist job salary

Ile zarabia ekolog?

Loading
stanowisko z grupy: nauka
poziom stanowiska: specjalista
wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe
znajomość języka obcego: niewymagana

Zarobki brutto/netto na stanowisku ekolog

W Polsce ekolog zarabia 3000 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 2156.72 PLN.

zarobki netto  
  2156.72 PLN
zarobki brutto  
  3000.00 PLN
wynagrodzenie brutto 3000.00
składka ub. emerytalnego 292.8
składka ub. rentowego 45
składka ub. chorobowego 73.5
składka ubezpieczenia zdrowotnego 232.98
zaliczka na podatek dochodowy 199.00
suma potrąceń 843.28
wynagrodzenie netto: 2156.72
Pracujesz jako ekolog? Powiedź ile zarabiasz! Podaj pensję brutto

Zobacz nasz najnowszy raport branżowy

Dowiedz się ile zarabia dyrektor, kierownik, specjalista oraz pracownik szeregowy zatrudniony w Twojej branży. Zobacz raport o wynagrodzeniach w branży nauka

Ile zarabiają ekolodzy ?

Rynkowe zarobki na stanowisku ekolog zawierąją się w przedziale od 2500 PLN do 4000 PLN. Oznacza to, że co drugi ekolog w Polsce otrzymuje pensję pomiędzy 2500 PLN a 4000 PLN. 10 procent przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 2000 PLN. Natomiast najwyższe płace na jakie mogą liczyć ekolodzy to zarobki rzędu 5800 PLN. Powyżej tej kwoty zarabia 10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Dowiedź się więcej o wynagrodzeniach z pełnego raportu.
 
2000
2500
3000
4000
5800
rozkład zarobków

Wynagrodzenie na stanowisku ekolog stanowi 83% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.
Nie zgadzasz się z danymi zaprezentowanymi w naszym serwisie?
Powiedz nam ile tak naprawdę się zarabia na stanowisku ekolog?

Wyraź swoją opinię na temat zarobków na prezentowanym stanowisku

Ogólna charakterystyka stanowiska pracy ekolog

Ekolog bada wpływ na człowieka czynników środowiska, jak też zdolności adaptacyjne organizmu ludzkiego, zajmuje się poznawaniem, obserwacją, badaniem procesów zachodzących między organizmem (roślin i zwierząt) a otaczającym je środowiskiem nieorganicznym i organicznym, a także wzajemnych stosunków zachodzących między osobnikami jednego gatunku, ich strukturą, funkcjonowaniem, zmiennością oraz ochroną środowiska biologicznego, prowadzi eksperymenty laboratoryjne i terenowe, doskonali lub opracowuje teorie, koncepcje, metody działania i sposoby praktycznego wykorzystania wiedzy ekologicznej w ochronie człowieka oraz naturalnego środowiska przyrody.

Zadania i obowiązki na stanowisku pracy ekolog

- badanie wpływu na człowieka czynników środowiska oddziałujących na niego korzystnie lub szkodliwie, jak też zdolności adaptacyjnych organizmu ludzkiego,
- badanie wzajemnego oddziaływania na siebie czynników biotycznych (człowiek, zwierzęta, rośliny) oraz ich wpływu na czynniki abiotyczne, tj. elementy przyrody nieożywionej, takiej jak: klimat czy gleba,
- studiowanie i prowadzenie badań i eksperymentów laboratoryjnych i terenowych wokół procesów biologicznych, zachodzących w środowisku biologicznym, i jego ochrony, np. wpływu działalności człowieka (odprowadzanie do wód zanieczyszczeń przemysłowych, komunalnych, nawozów i środków ochrony roślin) na zanikanie flory roślin i fauny zwierząt,
- studiowanie i badanie wpływu różnych zanieczyszczeń na pojedyncze organizmy, populacje, ekosystemy,
- badanie wpływu zanieczyszczeń przemysłowych na strukturę i funkcję różnych poziomów organizacyjnych, jak: molekularny, komórkowy, organizmalny, populacyjny, ekosystemowy,
- badania zmian zachodzących w świecie roślin i zwierząt, w strukturach różnych biocenoz, głównie w ekosystemach glebowych i łąkowych,
- badanie stanu i możliwości restauracji środowiska naturalnego,
- badanie struktury zgrupowań zooplanktonowych w zbiornikach wodnych z I i II klasą czystości i określanie na tej podstawie trofii wód zbiornika,
- tworzenie sieci obszarów chronionych,
- studiowanie i podejmowanie ekologicznych problemów badawczych w środowiskach biologicznych, zdegradowanych w różnym stopniu, np. w pobliżu szlaków komunikacji samochodowej, zakładów pracy - emitorów zanieczyszczeń,
- badanie i określanie poziomu akumulacji metali ciężkich w powierzchniowej warstwie gleby i naziemnych częściach roślin w celu oceny wpływu tych metali na proces kwitnienia, zawiązywania owoców i wartość siewną nasion,
- badanie zależności między stężeniami metali ciężkich w roślinach i glebie a odległością od jezdni lub emitorów zanieczyszczeń,
- studiowanie warunków siedliskowych i możliwości przystosowania się roślin do życia w skrajnie niekorzystnych warunkach, np. na zwałowiskach pocynkowych, oraz badanie odkrytych nowych gatunków roztoczy na nieużytkach rud cynku i ołowiu,
- badanie składu gatunkowego i struktury zgrupowania roztoczy zasiedlających gleby początkowego stadium rozwoju, np. na szlamach po flotacji siarki, oraz wyodrębnianie pionierskich gatunków roztoczy, przygotowujących siedlisko dla innych,
- badanie i wskazywanie wpływu niekorzystnych warunków mikroklimatycznych (zaburzona gospodarka wodna) na rozwój zgrupowań roztoczy, np. na zwale pyłów elektrownianych,
- badanie stopnia degradacji środowiska na obszarach chronionych, jak: rezerwaty i parki narodowe,
- wykorzystywanie badań i odkrytych praw do rekultywacji w gospodarce, ochronie przyrody czy rekreacji (tworzenia terenów przyrodniczo-krajobrazowych),
- opracowywanie publikacji i referatów naukowych.
źródło danych | reklama | polityka prywatnosci | regulamin | kontakt: info@moja-pensja.pl
Powiedz ile zarabiasz!
Odbierz analizę płac »
1200 stanowisk
40 branż
Kup pełny dostęp!