moja-pensja.pl
Negocjujesz podwyżkę?
Sprawdź od czego zależy Twoje wynagorodzenie!
Twoja pensja
kalkulatory płac
stanowiska
miasta i regiony
oferta dla firm

Moje konto

Szukaj stanowiska

wpisz nazwę stanowiska
  • partner
  • partner

Promocja 45% zniżki

Pełny raport o zarobkach na stanowisku inspektor kontroli handlu i usług za jedyne 6 PLN

Sprawdź ile zarabia

Abonament

Pełne raporty płacowe dla ponad 1200 stanowisk!
40 raportów branżowych!

Kalkulator brutto/netto

podaj kwotę brutto

English version

Ile zarabia inspektor kontroli handlu i usług?

Loading
stanowisko z grupy: administracja publiczna
poziom stanowiska: specjalista
wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe
znajomość języka obcego: dobra

Zarobki brutto/netto na stanowisku inspektor kontroli handlu i usług

W Polsce inspektor kontroli handlu i usług zarabia 2000 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 1459.48 PLN.

zarobki netto  
  1459.48 PLN
zarobki brutto  
  2000.00 PLN
wynagrodzenie brutto 2000.00
składka ub. emerytalnego 195.2
składka ub. rentowego 30
składka ub. chorobowego 49
składka ubezpieczenia zdrowotnego 155.32
zaliczka na podatek dochodowy 111.00
suma potrąceń 540.52
wynagrodzenie netto: 1459.48
Pracujesz jako inspektor kontroli handlu i usług? Powiedź ile zarabiasz! Podaj pensję brutto

Zobacz nasz najnowszy raport branżowy

Dowiedz się ile zarabia dyrektor, kierownik, specjalista oraz pracownik szeregowy zatrudniony w Twojej branży. Zobacz raport o wynagrodzeniach w branży administracja publiczna

Ile zarabiają inspektorzy kontroli handlu i usług ?

Rynkowe zarobki na stanowisku inspektor kontroli handlu i usług zawierąją się w przedziale od 1700 PLN do 2200 PLN. Oznacza to, że co drugi inspektor kontroli handlu i usług w Polsce otrzymuje pensję pomiędzy 1700 PLN a 2200 PLN. 10 procent przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 1600 PLN. Natomiast najwyższe płace na jakie mogą liczyć inspektorzy kontroli handlu i usług to zarobki rzędu 2400 PLN. Powyżej tej kwoty zarabia 10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Dowiedź się więcej o wynagrodzeniach z pełnego raportu.
 
1600
1700
2000
2200
2400
rozkład zarobków

Wynagrodzenie na stanowisku inspektor kontroli handlu i usług stanowi 55% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.
Nie zgadzasz się z danymi zaprezentowanymi w naszym serwisie?
Powiedz nam ile tak naprawdę się zarabia na stanowisku inspektor kontroli handlu i usług?

Wyraź swoją opinię na temat zarobków na prezentowanym stanowisku

Ogólna charakterystyka stanowiska pracy inspektor kontroli handlu i usług

Inspektor kontroli handlu i usług prowadzi kontrolę na rzecz prawidłowego działania podmiotów gospodarczych, ochrony interesu indywidualnych nabywców towarów i usług, przez ujawnianie i eliminowanie z obrotu towarowego oraz z działalności usługowej przestępstw, wykroczeń gospodarczych, innych nadużyć, niewłaściwej jakości towarów i usług bytowych oraz naruszeń ustanowionych przepisów, obowiązujących w obrocie handlowym i przy wykonywaniu usług

Zadania i obowiązki na stanowisku pracy inspektor kontroli handlu i usług

- bieżące śledzenie zachodzących zmian w przepisach regulujących obrót towarowy, działalność usługową oraz zasady prowadzenia działalności gospodarczej,
- kontrola rzetelności, sprawności i kultury obsługi nabywców towarów i usług,
- kontrola jakości artykułów przeznaczonych na zaopatrzenie handlu i przemysłu gastronomicznego oraz artykułów znajdujących się w tych jednostkach, pobieranie w tym celu próbek do badania analitycznego w laboratorium,
- badanie ksiąg i innych dokumentów, a w razie potrzeby - sporządzanie ich odpisów i wyciągów,
- przeszukiwanie pomieszczeń i innych miejsc w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa bądź wykroczenia i w tym celu dokonywanie oględzin towarów, rzeczy i innych przedmiotów (narzędzi, dokumentów itp.),
- zabezpieczanie oraz zajmowanie dokumentów i innych rzeczy będących przed- miotem kontroli lub towarów, których jakość nie odpowiada jakości deklarowanej,
- żądanie ustnych i pisemnych wyjaśnień, przesłuchiwanie strony, świadków i biegłych, - prowadzenie postępowania sprawdzającego przewidzianego przepisami kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, udział w rozprawach przed kolegiami ds. wykroczeń w charakterze świadka bądź oskarżyciela publicznego,
- nakładanie grzywien za wykroczenia w drodze postępowania mandatowego, kontrola przestrzegania postanowień i zasad w zakresie: załatwiania skarg i reklamacji klientów, magazynowania, transportowania i zabezpieczenia towarów przed ich zanieczyszczeniem i marnotrawstwem, stosowania obowiązujących norm, receptur i innych uregulowań dotyczących jakości towarów i usług, posługiwania się narzędziami mierniczymi, przestrzegania ustalonych cen i marż zarobkowych,
- formułowanie wniosków bądź wydawanie zarządzeń do niezwłocznego wykonania, w przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia interesu społecznego,
- domaganie się (zarządzanie) przeprowadzenia inwentaryzacji lub spisu z natury,
- pouczanie, wyjaśnianie, informowanie kontrolowanych podmiotów o aktualnie obowiązujących przepisach i zasadach w obrocie towarowym i działalności usługowej,
- prowadzenie mediacji w sprawach, w których jedną ze stron jest konsument: dokumentowanie w postaci protokołu lub raportu zakresu ustaleń kontroli,
- zapoznawanie kontrolowanego ze sporządzoną dokumentacją i ustaleniami,
- przygotowanie na piśmie propozycji wystąpienia pokontrolnego, zawierającego wnioski o charakterze profilaktyczno-usprawniającym i represyjnym.
źródło danych | reklama | polityka prywatnosci | regulamin | kontakt: info@moja-pensja.pl
Powiedz ile zarabiasz!
Odbierz analizę płac »
1200 stanowisk
40 branż
Kup pełny dostęp!