moja-pensja.pl
Negocjujesz podwyżkę?
Sprawdź od czego zależy Twoje wynagorodzenie!
Twoja pensja
kalkulatory płac
stanowiska
miasta i regiony
oferta dla firm

Moje konto

Szukaj stanowiska

wpisz nazwę stanowiska
  • partner
  • partner

Promocja 45% zniżki

Pełny raport o zarobkach na stanowisku księgowy (samodzielny) za jedyne 6 PLN

Sprawdź ile zarabia

Abonament

Pełne raporty płacowe dla ponad 1200 stanowisk!
40 raportów branżowych!

Kalkulator brutto/netto

podaj kwotę brutto

English version

Average Accountant (Independent) job salary

Ile zarabia księgowy (samodzielny)?

Loading
stanowisko z grupy: finanse/księgowość
poziom stanowiska: specjalista
wymagane wykształcenie: średnie lub wyższe
znajomość języka obcego: dobra

Zarobki brutto/netto na stanowisku księgowy (samodzielny)

W Polsce księgowy (samodzielny) zarabia 2600 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 1877.62 PLN.

zarobki netto  
  1877.62 PLN
zarobki brutto  
  2600.00 PLN
wynagrodzenie brutto 2600.00
składka ub. emerytalnego 253.76
składka ub. rentowego 39
składka ub. chorobowego 63.7
składka ubezpieczenia zdrowotnego 201.92
zaliczka na podatek dochodowy 164.00
suma potrąceń 722.38
wynagrodzenie netto: 1877.62
Pracujesz jako księgowy (samodzielny)? Powiedź ile zarabiasz! Podaj pensję brutto

Zobacz nasz najnowszy raport branżowy

Dowiedz się ile zarabia dyrektor, kierownik, specjalista oraz pracownik szeregowy zatrudniony w Twojej branży. Zobacz raport o wynagrodzeniach w branży finanse/księgowość

Ile zarabiają księgowi (samodzielni) ?

Rynkowe zarobki na stanowisku księgowy (samodzielny) zawierąją się w przedziale od 1700 PLN do 3700 PLN. Oznacza to, że co drugi księgowy (samodzielny) w Polsce otrzymuje pensję pomiędzy 1700 PLN a 3700 PLN. 10 procent przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 1500 PLN. Natomiast najwyższe płace na jakie mogą liczyć księgowi (samodzielni) to zarobki rzędu 4200 PLN. Powyżej tej kwoty zarabia 10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Dowiedź się więcej o wynagrodzeniach z pełnego raportu.
 
1500
1700
2600
3700
4200
rozkład zarobków

Wynagrodzenie na stanowisku księgowy (samodzielny) stanowi 72% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.
Nie zgadzasz się z danymi zaprezentowanymi w naszym serwisie?
Powiedz nam ile tak naprawdę się zarabia na stanowisku księgowy (samodzielny)?

Wyraź swoją opinię na temat zarobków na prezentowanym stanowisku

Waszym zdaniem:

samodzielny księgowy u mnie zarabia 7000 zł brutto
dyl - 2017-07-08

Księgowy u nas w firmie (oczywiście wykształcenie kierunkowe) zarabia 4.900 brutto do 6.500 brutto. Nie wiem skąd bierzecie takie głupie dane. Dużo ludzi pisze w takich ankietach pensje netto i je zaniża podając netto po odliczeniu wszystkich swoich dobrowolnych potr.
zorientowana - 2013-08-21

Ogólna charakterystyka stanowiska pracy księgowy (samodzielny)

Księgowy (samodzielny) wykonuje wszystkie czynności związane z księgowaniem operacji finansowych podmiotów gospodarczych, od momentu wpłynięcia dokumentu, do sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, oblicza i rozlicza wszystkie należne podatki od osób prawnych i osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne, zasiłki chorobowe i inne wypłacane w zakładzie pracy we własnym imieniu i w imieniu ZUS, prowadzi rachubę płac, wylicza strukturę wynagrodzenia i przygotowuje wymagane informacje o składnikach wynagrodzenia dla pracownika, rozlicza i ewidencjonuje koszty działalności wg ustalonych zasad, dokonuje terminowo rozliczeń księgowych podmiotu gospodarczego, instytucji publicznej i prywatnej z innymi podmiotami, w tym nalicza odsetki za przekraczanie terminów płacenia należności, czuwa nad realnością sald, prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową majątku trwałego oraz obrotu magazynowego, prowadzi konieczną ewidencję pozabilansową, sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania czynności księgowych.

Zadania i obowiązki na stanowisku pracy księgowy (samodzielny)

- organizowanie rachunkowości w podmiocie gospodarczym, instytucji publicznej i prywatnej,
- sporządzanie not księgowych na potrzeby ewidencji księgowej,
- kontrolowanie wpływów i pod względem formalno-rachunkowym dokumentów księgowo-finansowych, stanowiących podstawę ewidencji operacji gospodarczych, kierowanie ich do kontroli merytorycznej,
- księgowanie operacji gospodarczych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości i zakładowym planem kont, w tym operacji z kontrahentami zagranicznymi,
- prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej poszczególnych rozrachunków, roszczeń i rozliczeń spornych, ustalanie stanów: należności, zobowiązań, rozliczeń spornych odrębnie dla poszczególnych kontrahentów, wyodrębnianie, na potrzeby sprawozdawczości należności i zobowiązań krótko- oraz długoterminowych,
- sporządzanie miesięcznych zestawień obrotów i sald kont syntetycznych i analitycznych, pisemne ustalanie sald co najmniej raz w roku obrotowym ze swoimi kontrahentami,
- analizowanie terminowości płatności zobowiązań i wpływu należności, naliczanie odsetek za nieterminową regulację należności i roszczeń,
- rozliczanie zakupu materiałów, towarów i opakowań, sporządzanie właściwej dokumentacji księgowej i prawidłowe ewidencjonowanie oraz rozliczanie tych zakupów, kontrolowanie stanu zapasów, ich wycena zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- przygotowywanie miesięcznych deklaracji podatkowych i obowiązkowych ubezpieczeń społecznych oraz dokonywanie terminowych rozliczeń tych płatności z odpowiednimi instytucjami (właściwy urząd skarbowy, ZUS),
- dokonywanie terminowych płatności ze środków podmiotu gospodarczego, instytucji publicznej i prywatnej na rzecz kontrahentów, instytucji i osób fizycznych przygotowywanie miesięcznych informacji o składnikach wynagrodzenia dla każdego pracownika,
- prawidłowe archiwizowanie dokumentów finansowo-księgowych, płacowych i innych nośników informacji księgowych oraz urządzeń księgowych w okresach przewidzianych odpowiednimi przepisami,
- sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego: bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów finansowych, informacji dodatkowej (także sprawozdań okresowych, zgodnie z potrzebami zakładu),
- ewidencjonowanie i rozliczanie kosztów w różnych przekrojach, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi rachunkowości oraz strukturą organizacyjną i zasadami rozliczeń przyjętymi w danym podmiocie (rodzajowym, miejsca powstawania, czasu powstania itp.), ustalanie rzeczywistego poziomu i struktury kosztów w okresie sprawozdawczym.
źródło danych | reklama | polityka prywatnosci | regulamin | kontakt: info@moja-pensja.pl
Powiedz ile zarabiasz!
Odbierz analizę płac »
1200 stanowisk
40 branż
Kup pełny dostęp!