moja-pensja.pl
Negocjujesz podwyżkę?
Sprawdź od czego zależy Twoje wynagorodzenie!
Twoja pensja
kalkulatory płac
stanowiska
miasta i regiony
oferta dla firm

Moje konto

Szukaj stanowiska

wpisz nazwę stanowiska
  • partner
  • partner

Promocja 45% zniżki

Pełny raport o zarobkach na stanowisku meliorant za jedyne 6 PLN

Sprawdź ile zarabia

Abonament

Pełne raporty płacowe dla ponad 1200 stanowisk!
40 raportów branżowych!

Kalkulator brutto/netto

podaj kwotę brutto

English version

Average Ameliorator job salary

Ile zarabia meliorant?

Loading
stanowisko z grupy: budownictwo
poziom stanowiska: pracownik szeregowy
wymagane wykształcenie: zawodowe lub średnie
znajomość języka obcego: niewymagana

Zarobki brutto/netto na stanowisku meliorant

W Polsce meliorant zarabia 2300 PLN brutto. Po odliczeniu składek na ZUS, NFZ i podatku daje to pensję netto w wysokości 1669.05 PLN.

zarobki netto  
  1669.05 PLN
zarobki brutto  
  2300.00 PLN
wynagrodzenie brutto 2300.00
składka ub. emerytalnego 224.48
składka ub. rentowego 34.5
składka ub. chorobowego 56.35
składka ubezpieczenia zdrowotnego 178.62
zaliczka na podatek dochodowy 137.00
suma potrąceń 630.95
wynagrodzenie netto: 1669.05
Pracujesz jako meliorant? Powiedź ile zarabiasz! Podaj pensję brutto

Zobacz nasz najnowszy raport branżowy

Dowiedz się ile zarabia dyrektor, kierownik, specjalista oraz pracownik szeregowy zatrudniony w Twojej branży. Zobacz raport o wynagrodzeniach w branży budownictwo

Ile zarabiają melioranci ?

Rynkowe zarobki na stanowisku meliorant zawierąją się w przedziale od 1500 PLN do 3200 PLN. Oznacza to, że co drugi meliorant w Polsce otrzymuje pensję pomiędzy 1500 PLN a 3200 PLN. 10 procent przedstawicieli tego zawodu otrzymuje wynagrodzenie w wysokości mniejszej niż 1200 PLN. Natomiast najwyższe płace na jakie mogą liczyć melioranci to zarobki rzędu 4200 PLN. Powyżej tej kwoty zarabia 10% pracowników zatrudnionych na tym stanowisku. Dowiedź się więcej o wynagrodzeniach z pełnego raportu.
 
1200
1500
2300
3200
4200
rozkład zarobków

Wynagrodzenie na stanowisku meliorant stanowi 64% przeciętnego wynagrodzenia w Polsce.
Nie zgadzasz się z danymi zaprezentowanymi w naszym serwisie?
Powiedz nam ile tak naprawdę się zarabia na stanowisku meliorant?

Wyraź swoją opinię na temat zarobków na prezentowanym stanowisku

Waszym zdaniem:

nikt za takie pieniądze już nie pracuje płaca minimalna to 2.500 na rękę
meliorant - 2017-04-20

Ogólna charakterystyka stanowiska pracy meliorant

Meliorant wykonuje roboty: przygotowawcze, załadunkowe i wyładunkowe, ziemne, obniżania lustra wody, umocnieniowe, zagospodarowania użytków zielonych, posługując się prostymi narzędziami roboczymi oraz drobnym sprzętem pomocniczym, utrzymuje i eksploatuje systemy melioracji wodnych, deszczowni, urządzeń przeciwpowodziowych, rolniczego wykorzystania ścieków, sanitacji wsi oraz przeprowadza prace remontowo-konserwacyjne tych systemów.

Zadania i obowiązki na stanowisku pracy meliorant

- wykonywanie robót przygotowawczych polegających na ścinaniu drzew i krzewów ręcznie lub przy użyciu pił mechanicznych,
- karczowanie drzew, krzewów, pni ręcznie lub we współpracy ze sprzętem mechanicznym (karczowniki, koparki, spycharki, maszyny zbierające),
- wykonywanie prac przy wyrobie kiszek faszynowych, palików i pali, szpilek, reperów pomocniczych oraz pozyskaniu surowców do wyrobu ww. materiałów,
- wykonywanie prac pomocniczych przy tyczeniu tras wykopów, nasypów i rurociągów,
- wyznaczanie krawędzi skarp wykopów i nasypów wraz z ustawieniem niezbędnych szablonów,
- wykonywanie prac przy załadunku i wyładunku materiałów oraz ich składowaniu,
- wykonywanie wykopów: rowów o odpowiednim nachyleniu skarp, rowków drenarskich, wykopów pod rurociągi i budowle wraz z obsługą żurawi przestawnych, bądź budową pólek przerzutowych,
- odwadnianie wykopu za pomocą kinety, rurek drenarskich, drenażu z kamienia, faszyny, żerdzi, z użyciem pomp spalinowych lub elektrycznych, budowę gródź i przetamowań,
- formowanie nasypu wału przeciwpowodziowego lub grobli wraz z zagęszczeniem nasypu, ręcznie lub przy użyciu ubijaków mechanicznych,
- zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej oraz humusowanie skarp,
- plantowanie skarp i korony nasypów, ziemi z wykopu oraz terenu według ustalonych znaków,
- cięcie darniny przy użyciu narzędzi ręcznych lub pługa wraz z dostarczeniem jej do miejsca wbudowania,
- wykonywanie umocnień skarp wykopu i nasypu poprzez darniowanie lub obsiew,
- wykonywanie prac przygotowawczych i wykończeniowych przy zagospodarowaniu użytków zielonych,
- sporządzanie mieszanki nawozów i nasion traw wraz z ich wysiewem,
- współpraca ze sprzętem mechanicznym zatrudnionym do robót przygotowawczych, ziemnych, drenarskich, betoniarskich, tamiarskich i zagospodarowania pomelioracyjnego,
- wykonywanie stałych ogrodzeń pastwisk drutem kolczastym lub gładkim, rozciągniętym na słupkach żelbetonowych lub drewnianych,
- wykonywanie ogrodzeń żerdziami na słupkach oraz półstałych wraz z zamocowaniem izolatorów na słupkach, rozciągnięciem drutów i przymocowaniem ich do izolatorów,
- wykonywanie bram: stałych, łańcuchowych, z drutu gładkiego lub linowych,
- zapewnienie działania systemów otwartych odwadniająco-nawadniających użytków rolnych w zależności od uwilgotnienia gleby, fazy rozwoju roślinności oraz prac związanych z uprawą gleby i zbiorem płodów rolnych,
- przeprowadzanie nawodnienia za pomocą deszczowni według opracowanego harmonogramu nawodnień, zależnie od stanu uwilgotnienia gleby i fazy rozwoju roślinności,
- sterowanie pracą śluz wałowych i pompowni w systemach przeciwpowodziowych i odwadniających,
- zapewnianie sprawnego działania i eksploatacji urządzeń służących odbiorowi i rolniczemu wykorzystaniu ścieków, zgodnie z obowiązującą instrukcją i zasadami ochrony środowiska,
- wykonywanie i koordynowanie prac konserwacyjnych cieków i rzek, jak: usuwa- nie namułów, wykaszanie traw i porostów, usuwanie roślin korzeniących się,
- remontowanie skarp cieków i wałów wraz z umacnianiem uszkodzonych miejsc,
- oczyszczanie z namułu mostów, przepustów, studzienek, rurociągów drenarskich, kolektorów, zastawek, wylotów,
- rozbieranie elementów zniszczonych bruków, umocnień faszynowych i betonowych, rurociągów, przepustów, zastawek, stopni dennych, studzienek i wylotów
źródło danych | reklama | polityka prywatnosci | regulamin | kontakt: info@moja-pensja.pl
Powiedz ile zarabiasz!
Odbierz analizę płac »
1200 stanowisk
40 branż
Kup pełny dostęp!